The Creators of Immersive Arts and Interactive Experiences

DROPSTUFF MEDIA is een pionier in media ontwerp en creëert immersieve kunstwerken en interactieve experiences. DROPSTUFF bedenkt, realiseert en presenteert zowel autonoom als in opdracht.

Immersieve Media Installaties
DROPSTUFF MEDIA is een specialist in het ontwikkelen van media installaties en tentoonstellingen in de openbare ruimte, in binnensteden, op festivals, voor musea, culturele organisaties en tijdens diverse evenementen.

We verbeelden verhalen voor brede publieksgroepen. Door nieuwe technieken te verbinden aan inhoudelijke verhalen ontstaan spannende belevingsconcepten. Actieve participatie en en een breed publieksbereik zijn de kernwoorden in veel van onze producties.

Kermis op de Basis
De Koude Kermis is de playground van DROPSTUFF MEDIA. Een plek waar volkscultuur, erfgoed, kunst en technologie elkaar ontmoeten en waar geëxperimenteerd wordt met het toegankelijk maken van nieuwe verhalen voor een breed inclusief publiek. De Koude Kermis reist langs zowel galeries als echte kermissen en alles daar tussenin.

Sinds 2020 heeft De Koude Kermis een vaste plek in een voormalige vliegtuigshelter uit de Koude Oorlog op Park Vliegbasis Soesterberg. De shelter is als experience een unieke event-locatie waar ‘creatieve ontregeling’ centraal staat. De locatie wordt bijvoorbeeld ingezet voor zakelijke events als congressen, heisessies, workshops, innovatie- of transformatietrajecten.

Educatieprogramma
DROPSTUFF MEDIA biedt aan het Voortgezet Onderwijs en het MBO een Educatieprogramma over Mediawijsheid onder de titel ‘Alles tussen Kunst en Kermis’. De workshops bieden differentiatie naar intensiteit, leeftijd en niveau. De workshops kunnen plaatsvinden bij Kermis op de Basis in Soesterberg, maar kunnen ook op school worden aangeboden.

Niet alleen jongeren zijn geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen. DROPSTUFF MEDIA ontwikkelt onder de titel ‘The Portal’ een speciale virtual reality-workshop die aangeboden wordt aan de dagbesteding van verzorgingshuizen.