DROPSTUFF.nl geselecteerd voor Programmaregeling Jouw Geld

Tien projecten die financieel gezond gedrag bij jongeren bevorderen, zijn door Fonds 21 geselecteerd voor een toekenning uit de Programmaregeling Jouw Geld.

De jury, bestaande uit externe deskundige prof. Marcel Zeelenberg, hoogleraar Economische Psychologie aan de Universiteit Tilburg en deskundigen van Fonds 21, was positief verrast door de verscheidenheid aan preventieve projecten over omgaan met geld voor jongeren. . Er zijn binnen de regeling 24 aanvragen ingediend, waarvan er tien door de jury zijn gehonoreerd.

Dit najaar gaat educatieprogramma zich buigen over de verleiding en misleiding van microbetalingen binnen online games voor jongeren. Leerlingen in het voortgezet onderwijs spelen een multiplayer game, waarbij zij op verschillende momenten keuzes over omgaan met geld moeten maken. In de nabespreking komen de dilemma’s die hierbij ontstaan aan bod.