+

NOS op 11 – Heinze Havinga en Kasper Kamperman

Onder de titel Kunst en Nieuws in de publieke ruimte presenteerde DROPSTUFF.nl in nauwe samenwerking met de NOS, Virtueel Platform en het Institute for Network Cultures twee artistieke applicaties die live nieuwsfeeds van de NOS  en toonaangevende internationale persbureau’s als kunstwerk vertaalden op het Urban Screen Netwerk van DROPSTUFF.nl:

NOS op 11 (door Heinze Havinga en  Kasper Kamperman) gaat over het verijken van nieuws met online data tot het moment dat het niet langer informeert. De naam is een verwijzing naar Spinal tap’s eleven is one louder scene. De kijker kan zelf door middel van een knop bepalen hoeveel extra informatie hij wil zien. De ruwe persbureaubeelden zonder context geven uit zichzelf weinig duidelijkheid over wat de beelden proberen te vertellen. Door de meta-data bij de video te analyseren en te gebruiken om online informatie aan te roepen en deze over de video heen te leggen ontstaat een beeld van wat er besproken wordt in de video’s. Bij de hogere standen van de knop slaat het verrijken echter door in nutteloze toevoegingen waardoor de beelden verdrinken in de extra informatie en stoppen met het informeren van de kijker.